Stipendijní program

Stipendium může získat student denního studia SZŠ, VOŠZ nebo VŠ, tedy student oboru Všeobecné a Zubní lékařství, nelékařských zdravotnických oborů a oboru Ošetřovatelství. Stipendium je poskytováno měsíčně až do ukončení probíhajícího studia (studium nesmí být přerušeno).

Leták Stipendijního programu AGEL Žádost o stipendium

Seznam otevřených oddělení


Podmínkou získání stipendia je zavázání se, že po řádném ukončení studia uzavřete pracovní poměr s daným zdravotnických zařízením skupiny AGEL:

 • studenti všeobecného a zubního lékařství a jiných nelékařských zdravotnických oborů na vysoké škole a vysoké odborné škole se zavazují setrvat v pracovním poměru u poskytovatele po dobu 3 let
 • studenti oboru ošetřovatelství a jiných zdravotnických oborů na střední zdravotnické škole se zavazují setrvat v pracovním poměru u poskytovatele po dobu 2 let

Výhodou je, že během plnění závazku můžete v rámci skupiny AGEL přecházet do jiných zdravotnických zařízení.

V případě, že pobíráte stipendium a po ukončení stipendia se rozhodnete pro práci u jiného zaměstnavatele, vrátíte nám částku za stipendium, kterou jsme připsali na Váš účet.


Proč vstoupit do stipendijního programu AGEL?

Nabízíme Vám:

 • síť kvalitních zdravotnických zařízení po celé ČR i SK,
 • možnost výběru zařízení dle vlastní reference,
 • možnost přestupu do jiného zdravotnického zařízení v průběhu programu,
 • výhodné podmínky (cena i délka vyplácení),
 • jasně daná pravidla spolupráce,
 • individuální přístup dle oboru a zájmu,
 • garance uplatnění po ukončení studia,
 • široké možnosti uplatnění (ambulance, oddělení, laboratoře a další),
 • příjemné a přátelské prostředí ve všech zdravotnických zařízení skupiny AGEL.

Žádost o přihlášení do Stipendijního programu AGEL